Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA GOŚCI HOTELU I RESTAURACJI „MAGNOLIA”

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez stronę internetową Hotel Magnolia (dalej: Serwis)

§ 1 [Definicje]

 1. Administrator HOTEL „MAGNOLIA” Bugajski Janusz, Szewce ul. Dewońska 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny, NIP: 6571027308, REGON: 290280256 będący właścicielem Hotelu i Restauracji „MAGNOLIA” mieszczących się w miejscowości Zgórsko 90A, 26-052 Sitkówka- Nowiny. (dalej: Administrator).
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.
 4. Serwis – strona internetowa Administratora zamieszczona pod adresem: hotelmagnolia.pl
 5. Klient – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Administratora w Serwisie, opisanych w Polityce.

§ 2 [Kontakt]

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą̨ poczty elektronicznej pod adresem recepcja@hotelmagnolia.pl telefonicznie pod numerem 41 366 79 12, bądź bezpośrednio w siedzibie Administratora.

§ 3 [Ochrona Danych Osobowych]

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane osobowe są:
  – przetwarzane zgodnie z prawem;
  – zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  – przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Administrator pozyskuje informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 4. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez klienta w ramach Serwisu:
  • Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej oraz na potrzeby reklamy AdWords.
  • Piksel Facebook’a – w celu analizy statystyk strony internetowej, a także w celu optymalizacji i tworzenia grup odbiorców kampanii reklamowych.

§ 4 [Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych w serwisie oraz prawa osób, których dane dotyczą]

 1. Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu
  • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.
  • Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danyc
 1. Ma Pani/Pan prawo:
  • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO)-w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
  • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO)-np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe -może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 [Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych]

 1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz m.in. firmą, które dostarczają usługi kurierskie, operatorom pocztowym,
 2. Dane mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in.
  • w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • w celu świadczenia usług hostingu, udostępnienia oprogramowania sklepu internetowego, przechowywania danych osobowych, wykonywania kopii zapasowych danych osobowych, integracji z systemami płatniczymi;.
  • w celu rejestracji domen
  • w celu prowadzenia obsługi księgowej, prawnej, marketingowej, windykacyjnej

§ 6 [Weryfikacja dostępności pokoi ]

 1. Klient poprzez stronę internetową Hotelu może dokonać kalkulacji w zakresie ceny wynajmu danego pokoju na wskazany okres. W tym celu wypełnienia formularz, który zostaje w formie mailowej przesłany do właściwego działu Hotelu. Przesłane dane są weryfikowane przez pracownika Hotelu, który poprzez kontakt mailowy bądź telefoniczny, potwierdza możliwość rezerwacji bądź proponuje inny termin.
 2. Aby dokonać kalkulacji, klient podaje dane, jak imię, nazwisko, nr telefonu, data rezerwacji oraz adres e-mail.
 3. Aktywność Klienta w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są zapisywane w logach systemowych, a dane z logów przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami, nieprawidłowościami lub ochroną przed hakerami.
 4. Zarezerwowanie pokoju przez Klienta jest równoznaczne z przetwarzaniem jego danych osobowych. Klient podaje dane niezbędne do realizacji umowy z Administratorem. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

§ 7 [Formularz kontaktowy]

Administrator zapewnia możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie hotelmagnolia.pl. Klient podaje swoje dane osobowe niezbędne do skontaktowania się z nim i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Klient może podać dobrowolnie także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, w celu komunikacji z Klientami.

§ 8 [Portale społecznościowe]

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) . Dane uzyskane poprzez media społecznościowe są przetwarzane, by informować Klientów o aktywności Administratora oraz promowaniu produktów oraz usług, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem mechanizmów i narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji przedsiębiorstwa, budowania wizerunku przedsiębiorstwa w sieci oraz poszerzaniu sieci kontaktów.

§ 9 [Pliki cookies]

 1. Pliki cookies to instalowane na urządzeniu Klienta przeglądającego Serwis, małe pliki zbierające informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta i dokonywanych przez niego ruchów w Serwisie
 2. Cookies używane są w celu: poprawienia funkcjonalności strony internetowej, dopasowania treści ofert do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie zachowań w sieci, zbieraniu anonimowych statystyk
 3. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli nie zgadza się Pani/Pan na używanie przez nas Cookies lub innych tego typu technologii, proszę zmienić ustawienia dotyczące tych plików samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (możliwe w każdym czasie), określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do własnego urządzenia lub wyjść z Serwisu.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć́ na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w niektórych sytuacjach uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu.
 5. W Serwisie Administrator wykorzystuje 2 typy plików Cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne pozostają w przeglądarce użytkownika tylko przez czas korzystania przez niego ze strony internetowej, a pliki stałe pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Serwis
 6. W czasie odwiedzin Serwisu, przeglądarka Klienta może zapisywać́ pliki Cookies pochodzące od podmiotów trzecich takich jak m.in.: Google, Facebook, Instagram. Informacje na temat danych przechowywanych w tych plikach znajdują się na stronach powyższych podmiotów.

§ 10 [Zmiana polityki prywatności]

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.