NASZE DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

Zabezpieczenia hotelu
 • Na terenie obiektu przebywają tylko osoby zakwaterowane i personel
 • Na terenie Hotelu umieściliśmy dozowniki do dezynfekcji rąk dla gości
 • Nasz personel został odpowiednio przygotowany na czas pandemii i jest wyposażony w środki ochronne jak i dodatkowe środki do dezynfekcji
 • Pracownicy hotelowi mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń służbowych
 • Przygotowaliśmy specjalną strefę check in (na recepcji dostepna jest szyba plexi, zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy gośćmi i pracownikiem recepcji)
 • Każdy pokój jest odpowiednio dezynfekowany, generalnie wysprzątany i wietrzony przed Twoim przyjazdem
 • Karty do pokoi są codziennie dezynfekowane
 • Zapewniamy dezynfekcje wszelkich powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów
 • W miejscach ogólnodostępnych znajdziesz instrukcje postępowania w poszczególnych częściach obiektu oraz pojemniki z żelem antybakteryjnym
 • Zapewniamy możliwość zakupu maseczek jednorazowych
 • Windą mogą się poruszać jednocześnie tylko osoby zameldowane we wspólnym pokoju